Ετήσιες Ατομικές ή Οικογενειακές Κάρτες Υγείας Safe Silver ή Gold, για Εξετάσεις & Επισκέψεις σε Ιατρούς σε Όλη την Ελλάδα

More Views

Δείτε την Προσφορά

 • 15€ από 30€ για Ατομική Ετήσια Κάρτα Υγείας Safe Card Silver, 2 Δωρεάν Καθαρισμούς Δοντιών & Δωρεάν Full Check-Up
 • 30€ από 60€ για Οικογενειακή Ετήσια Κάρτα Υγείας Safe Card Silver, 2 Δωρεάν Καθαρισμούς Δοντιών & Δωρεάν Full Check-Up για Κάθε Μέλος (έως 6 άτομα: 2 άνω των 25 ετών & 4 κάτω των 25 ετών)
 • 29€ από 50€ για Ατομική Ετήσια Κάρτα Υγείας Safe Card Gold, 2 Δωρεάν Καθαρισμούς Δοντιών, Δωρεάν Full Check-Up, Δωρεάν Οφθαλμολογικό Έλεγχο & Δωρεάν Επισκέψεις σε Ιατρούς
 • 58€ από 100€ για Οικογενειακή Ετήσια Κάρτα Υγείας Safe Card Gold, 2 Δωρεάν Καθαρισμούς Δοντιών, Δωρεάν Full Check-Up, Δωρεάν Οφθαλμολογικό Έλεγχο & Δωρεάν Επισκέψεις σε Ιατρούς για Κάθε Μέλος (έως 6 άτομα: 2 άνω των 25 ετών & 4 κάτω των 25 ετών)
 • Ισχύει για την αρχική έκδοση της κάρτας και δεν ισχύει για τυχόν ανανέωση αυτής
Safe Silver Card
Το πρόγραμμα πρωτοβάθμιας υγείας που περιλαμβάνεται στην κάρτα προνομιών Safe Silver είναι ένα πλήρες πακέτο παροχών υγείας ακόμη και για τον ανασφάλιστο. Θεωρείται δε ιδανικό για δωρεάν διανομή σε μέλη και συνεργάτες επιχειρήσεων λόγω της πληρότητάς του, αλλά και της ανταγωνιστικής του τιμής (δεν καλύπτει έκτακτα περιστατικά).

Δείτε Ενδεικτικά τι Περιλαμβάνεται:
 • Απεριόριστες  ιατρικές επισκέψεις σε δίκτυο 2.000 ιδιωτικών ιατρείων πανελλαδικά: σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (με κόστος ανά επίσκεψη 20€) και Υπόλοιπη Ελλάδα (15€/ ανά επίσκεψη)
 • Σημείωση: Στο δίκτυο  Ιδιωτικών ιατρείων, παρέχεται δωρεάν η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, καθώς και η επανεξέταση για την αξιολόγηση των διαγνωστικών εξετάσεων
 • Απεριόριστες διαγνωστικές εξετάσεις στο συμβεβλημένο δίκτυο Πολυιατρείων/Διαγνωστικών κέντρων σε όλη την Ελλάδα, με κόστος σε τιμές δημοσίου ΦΕΚ (ΕΟΠΥΥ) χωρίς χρήση ΕΟΠΥΥ
 • Δωρεάν ετήσιος προληπτικός έλεγχος: Γενική Αίματος, Γενική Ούρων, ΤΚΕ, Σάκχαρο, Ολική Χοληστερόλη, Τριγλυκερίδια, SGOT, SGPT, γ-gt, LDL, HDL και ολική Χολερυθρίνη (TBL)
 • Δωρεάν 2 οδοντιατρικοί έλεγχοι-καθαρισμοί δοντιών και φθοριώσεις
 • Οδοντιατρικές πράξεις - επεμβάσεις με κάλυψη έως 50%
 • Απεριόριστες επισκέψεις σε λογοθεραπευτικά κέντρα με: δωρεάν την πρώτη αξιολόγηση Ομιλίας και Μάθησης και Παιδοψυχιατρικών διαταραχών
 • Λογοθεραπευτικές συνεδρίες με κόστος 20€ ανά συνεδρία
 • Επισκέψεις σε ψυχολόγους με 25€ ανά συνεδρία
 • Επισκέψεις σε διατροφολόγους - διαιτολόγους με 20€ ανά συνεδρία
 • Απεριόριστες επισκέψεις σε ιατρούς ομοιοπαθητικούς - βελονιστές: ομοιοπαθητικοί ιατροί (40€ ανά συνεδρία) / βελονιστές ιατροί (20€ ανά συνεδρία)
 • Απεριόριστες επισκέψεις σε φυσιοθεραπευτικά κέντρα (15€/ανά συνεδρία)
Safe Gold Card
Το πρόγραμμα πρωτοβάθμιας υγείας που περιλαμβάνεται στην κάρτα προνομιών Safe Gold, αποτελεί σήμερα το πιο ανταγωνιστικό πρόγραμμα πρωτοβάθμιας υγείας. Απευθύνεται σε όλους ανεξαρτήτως ηλικίας και υγειονομικής κατάστασης και καλύπτει δωρεάν απεριόριστες επισκέψεις για έκτακτα περιστατικά σε όλες τις εφημερεύουσες ειδικότητες, στα μεγαλύτερα νοσηλευτικά ιδρύματα.

Δείτε Ενδεικτικά τι Περιλαμβάνεται:
 • Δωρεάν απεριόριστες επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία των συμβεβλημένων Νοσηλευτικών ιδρυμάτων και σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού, σε όλες τις εφημερεύουσες ειδικότητες
 •  Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία των συμβεβλημένων Νοσηλευτικών ιδρυμάτων και σε προγραμματισμένο ραντεβού, σε όλες τις διαθέσιμες ειδικότητες  (10 ευρώ/επίσκεψη)
 • Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις σε δίκτυο Πολυιατρείων, σε όλη την Επικράτεια (10 ευρώ/επίσκεψη)
 • Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις σε δίκτυο 2.000 ιδιωτικών ιατρείων πανελλαδικά: σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (με κόστος ανά επίσκεψη 20€) και Υπόλοιπη Ελλάδα (15€/ ανά επίσκεψη)
 • Σημείωση: Στο δίκτυο Πολυιατρείων και Ιδιωτικών ιατρείων, παρέχεται δωρεάν η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, καθώς και η επανεξέταση για την αξιολόγηση των διαγνωστικών εξετάσεων
 • Απεριόριστες διαγνωστικές εξετάσεις στο συμβεβλημένο δίκτυο Πολυιατρείων/Διαγνωστικών κέντρων σε όλη την Ελλάδα, με κόστος σε τιμές δημοσίου ΦΕΚ (ΕΟΠΥΥ) χωρίς χρήση ΕΟΠΥΥ
 • Δωρεάν ετήσιος προληπτικός έλεγχος: Γενική Αίματος, Γενική Ούρων, ΤΚΕ, Σάκχαρο, Ολική Χοληστερόλη, Τριγλυκερίδια, SGOT, SGPT, γ-gt, LDL, HDL και ολική Χολερυθρίνη (TBL)
 • Δωρεάν 2 οδοντιατρικοί έλεγχοι-καθαρισμοί δοντιών και φθοριώσεις
 • Οδοντιατρικές πράξεις - επεμβάσεις με κάλυψη έως 50%
 • Δωρεάν Οφθαλμολογικό Check up (Μέτρηση οπτικής οξύτητας, τονομέτρηση με Goldman & εξέταση στην σχισματοειδή λυχνία), για μέλη άνω των 14 ετών
 • Κάλυψη έως και 50% του κόστους για οφθαλμολογικές επεμβάσεις για διόρθωση διαθλαστικών ανωμαλιών με Laser σε οφθαλμολογικά κέντρα και Νοσηλευτικά ιδρύματα
 • Κάλυψη 150€ από NHS για αγορά γυαλιών οράσεως επιπλέον του ΕΟΠΥΥ (100€). Συνολική κάλυψη: 250€
 • Έκπτωση εξήντα επί τοις εκατό (60%) για αγορές γυαλιών οράσεως, χωρίς χρήση Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
 • Απεριόριστες επισκέψεις σε λογοθεραπευτικά κέντρα με: δωρεάν την πρώτη αξιολόγηση Ομιλίας και Μάθησης και Παιδοψυχιατρικών διαταραχών
 • Λογοθεραπευτικές συνεδρίες με κόστος 20€ ανά συνεδρία
 • Επισκέψεις σε ψυχολόγους με 25€ ανά συνεδρία
 • Επισκέψεις σε διατροφολόγους - διαιτολόγους με 20€ ανά συνεδρία
 • Απεριόριστες επισκέψεις σε ιατρούς ομοιοπαθητικούς - βελονιστές: ομοιοπαθητικοί ιατροί (40€ ανά συνεδρία) / βελονιστές ιατροί (20€ ανά συνεδρία)
 • Απεριόριστες επισκέψεις σε φυσιοθεραπευτικά κέντρα (15€/ανά συνεδρία)
Συνεργαζόμενα Κέντρα για Έκτακτα Περιστατικά Safe Gold Card:
Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, Όμιλος Ευρωκλινικής, Mediterraneo Hospital, Doctor's Hospital, Πειραϊκό Θεραπευτήριο, Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο, Όμιλος Υγεία-Μητέρα, Metropolitan Hospital, Ιασώ General, Ιασώ Παίδων, Γενική κλινική (Θεσσαλονίκη), Κυανούς Σταυρός (Θεσσαλονίκης), Κλινική Animus (Λάρισα), Κλινική Anassa (Βόλος), και Διαγνωστικά κέντρα: Ομίλου Euromedica, Ευρωιατρικής, Διάγνωσις και πολλά ακόμα σε όλη την Επικράτεια. Δείτε αναλυτικά «εδώ»


Safe Card Services

Η Safe Services Α.Ε. ιδρύθηκε τον Μάιο του 2016 και σε συνεργασία με την N.H.S σχεδιάζουν πρωτοποριακές υπηρεσίες στο τομέα της πρωτοβάθμιας υγείας. Σήμερα παρέχεται η δυνατότητα επιλογής από πολύ οικονομικό μέχρι πλήρες πρόγραμμα υγείας με μικρή ετήσια συνδρομή. Η εταιρεία εκδίδει την κάρτα υγείας, συνδυαστικά με εμπορικά προνόμια για τον κάτοχο της που αποτελούν μεγιστοποίηση του κέρδους για το μέλος.

Προτεινόμενα Deals

Για την σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας μας χρησιμοποιούμε cookies.

Μάθε περισσότερα