Τώρα μπορείς να κάνεις τις αγορές σου στη reGroup με χρήματα που έχεις άμεσα διαθέσιμα στο reGroup Wallet σου!

reGroup Cash Payments
1. reGroup Wallet: Κάντε κατάθεση στον ειδικό reGroup Λογαριασμό, μέσω Web Banking ή πηγαίνοντας σε οποιαδήποτε τράπεζα Πειραιώς, Eurobank, Alpha Bank ή Εθνική, του ποσού που επιθυμείτε να έχετε άμεσα διαθέσιμο, συμπληρώνοντας σαν αιτιολογία κατάθεσης, το τηλέφωνό σας. Τα λεφτά θα μπουν στο reGroup Wallet σας για να μπορείτε να πραγματοποιήσετε αγορές που θέλετε.

Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ
 • IBAN: GR8101716090006609127402091
  Όνομα Δικαιούχου: Webmarket IKE

Τράπεζα Eurobank Εργασίας
 • IBAN: GR7902604430000440200192851
  Όνομα Δικαιούχου: Webmarket Μ.IKE

Τράπεζα Alpha Bank
 • IBAN: GR1801404360436002002006390
  Όνομα Δικαιούχου: Webmarket Μ.IKE

Εθνική Τράπεζα
 • IBAN: GR0701101800000018000210247
  Όνομα Δικαιούχου: WEBMARKET ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ IKE

Προσοχή: Η πίστωση του λογαριασμού σας γίνεται αυθημερόν όταν η κατάθεση και στη συνέχεια η συμπλήρωση της online φόρμας, έχει ολοκληρωθεί έως τις 18:00 (ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή) αλλιώς την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Σε περίπτωση που μεταφέρετε χρήματα από οποιαδήποτε άλλη τράπεζα, στο reGroup λογαριασμό της τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ ή της Eurobank ή της Alpha Bank ή της Εθνικής , υπολογίστε ότι θα υπάρξει μία καθυστέρηση της μεταφοράς του εμβάσματος.

Η ΧΡΕΩΣΗ ΕΜΒΑΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΝ reGroup.

2. Στοιχεία Κατάθεσης: Αφού έχεις κάνει την κατάθεση στον reGroup Λογαριασμό της Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ ή της Eurobank ή της Alpha Bank ή της Εθνικής συμπλήρωσε τα απαραίτητα στοιχεία στα παρακάτω υποχρεωτικά πεδία ώστε να σου πιστωθεί στον reGroup Λογαριασμό σου το ποσό το οποίο έχεις καταθέσει. Αμέσως μετά τη συμπλήρωση και την καταχώρηση των στοιχείων σου θα λάβεις ένα επιβεβαιωτικό Email από το support@regroup.gr δηλώνοντας ότι η πίστωση στο λογαριασμό σου έχει πραγματοποιηθεί και ότι μπορείς να προχωρήσεις στις reGroup αγορές που επιθυμείς.

3. Αγόρασε και Απόλαυσε τις προσφορές μας: Το ποσό που έχεις καταθέσει έχει πλέον πιστωθεί στον reGroup Λογαριασμό σου. Μπορείς να αγοράσεις όποια από τις προσφορές μας επιθυμείς χρησιμοποιώντας την πίστωση σου. Εξαργύρωσε το κουπόνι σου και ανακάλυψε την ανεξερεύνητη πλευρά της πόλης σου!


01. Στοιχεία Μέλους reGroup

02. Στοιχεία Κατάθεσης • (Τα δεκαδικά ψηφία με κόμμα, π.χ. 45,23)

 • Πληκτρολογήστε μέχρι 350 χαρακτήρες.
 Αποδέχομαι τους όρους χρήσης
1. Εφόσον επιθυμείτε, ενεργοποιείτε ως εναλλακτικό τρόπο πληρωμής Αγορών Κουπονιών τη χρήση πίστωσης του ηλεκτρονικού λογαριασμού, που τηρείτε στη Δικτυακή τοποθεσία της reGroup (η reGroup Πίστωση), κατόπιν κατάθεσης αντίστοιχου χρηματικού ποσού σε τραπεζικό λογαριασμού που εκάστοτε σας υποδεικνύει η reGroup (ο Τραπεζικός Λογαριασμός).

2. Κάθε φορά που επιθυμείτε την πίστωση οποιουδήποτε ποσού στο λογαριασμό reGroup Πίστωση:
(α) καταθέτετε στον Τραπεζικό Λογαριασμό (σε οποιοδήποτε κατάστημα αυτής ή μέσω e-banking) το χρηματικό ποσό με το οποίο επιθυμείτε να πιστωθεί ο λογαριασμός reGroup Πίστωση, με αιτιολογία κατάθεσης την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που έχετε δηλώσει κατά την Εγγραφή και Καταχώρησή σας στη Δικτυακή τοποθεσία της reGroup,
(β) καταχωρείτε ηλεκτρονικά στο Δικτυακό τόπο της reGroup τα στοιχεία που εκάστοτε ζητούνται και δηλώνετε το χρηματικό ποσό που καταθέσατε προκειμένου να πιστωθεί η reGroup Πίστωση με το ισόποσο.

3. Η reGroup, εντός ευλόγου χρόνου θα σας:
(α) επιβεβαιώνει το ποσό που πιστώθηκε στον Τραπεζικό Λογαριασμό,
(β) αποστέλλει επιβεβαιωτικό e-mail στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει τεθεί ως αιτιολογία κατάθεσης και δηλωθεί στη Δικτυακή τοποθεσία της reGroup κατά τα ανωτέρω, και
(γ) πιστώνει με το ισόποσο τον λογαριασμό reGroup Πίστωσή σας.

4. Το ποσό που έχει πιστωθεί στο λογαριασμό reGroup Πίστωση είναι στη διάθεσή σας για Αγορά Κουπονιών. Η reGroup Πίστωση χρεώνεται κάθε φορά που ολοκληρώνετε Αγορά Κουπονιών, μέχρι την εξάντληση του υπολοίπου της.

5. Αναγνωρίζετε, δηλώνετε και διαβεβαιώνετε ότι:
(α) θα χρησιμοποιείτε το ποσό που πιστώθηκε στο λογαριασμό reGroup Πίστωση αποκλειστικά και μόνο για Αγορά Κουπονιών μέσω της Δικτυακής τοποθεσίας της reGroup,
(β) το ποσό που εκάστοτε καταθέτετε στον Τραπεζικό Λογαριασμό προς πίστωση του λογαριασμού reGroup Πίστωσης είναι ανάλογο των Κουπονιών που προτίθεστε να αγοράσετε,
(γ) ενδέχεται να μην δύναται να ολοκληρωθεί Αγορά Κουπονιών εφόσον δεν υπάρχει επαρκές υπόλοιπο στην reGroup Πίστωση ή/και δεν έχει επιβεβαιωθεί η κατάθεση στον Τραπεζικό Λογαριασμό.

6. Θα επιβαρύνεστε με όλα τα έξοδα κατάθεσης και μεταφοράς χρημάτων στον Τραπεζικό Λογαριασμό. Η reGroup Πίστωση δύναται να χρεωθεί με οποιοδήποτε ποσό τυχόν καταβληθεί για λογαριασμό σας, σύμφωνα και με τους όρους του παρόντος και τους Γενικούς Όρους.

7. Το παρόν αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Γενικών Όρων που βρίσκονται αναρτημένοι στη Δικτυακή τοποθεσία της reGroup και αποτελεί με αυτούς αδιαίρετο όλο.

Ο Πελάτης, αφού διάβασε με προσοχή τους άνω όρους, τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα στο σύνολό τους.

* Υποχρεωτικά πεδία