Απόκτησε Online Πιστοποιητικό Γνώσεων Υπολογιστών ECDL, από το e-Courses4You, με 29€ από 233,99€

More Views

Δείτε την Προσφορά

To ECDL (European Computer Driving License) είναι μία διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση. Σας προσφέρει μία σημαντική αναγνώριση στις γνώσεις σας στους υπολογστές και είναι σχεδιασμένο για νέους και περιστασιακούς χρήστες Η/Υ και θα σας φέρει σε ένα αρκετά υψηλό επίπεδο γνώσεων.

Το ECDL είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη πιστοποίηση με παρουσία σε 125 χώρες με πολλές ελληνικές εταιρίες και δημόσιους φορείς να το θεωρούν απαραίτητο προσόν.

Χωρίς βασικές γνώσεις υπολογιστών η ζωή μπορεί να είναι δύσκολη στο γραφείο, περιορίζοντας τους ρόλους και την αξία σας. Η εκπαίδευση για την πιστοποίηση ECDL θα αναπτύξει τις γνώσεις σας σε τομείς όπως:
 • Τα Βασικά Των Υπολογιστών
 • Ασφάλεια IT
 • Τα Βασικά του Διαδικτύου
 • Παρουσιάσεις (PowerPoint)
 • Λογιστικά Φύλλα (Excel)
 • Επεξεργασία Κειμένου (Word)
 • Βάσεις Δεδομένων (Access)
 • Bonus Κεφάλαιο – MOS Excel 2016
Θα χρειαστείτε περίπου 40 ώρες μελέτης (εξαιρουμένου του Κεφαλαίου MOS Excel 2016).

H Online αυτή σειρά μαθημάτων είναι ανανεωμένη με τις τελευταίες εκδόσεις Windows & Microsoft Office ώστε να διδάσκεστε στα πιο πρόσφατα χαρακτηριστικά και να λαμβάνετε τις πιο σχετικές πληροφορίες.

Με την απόκτηση πιστοποιητικού ECDL εσείς ή το προσωπικό σας θα αποκτήσετε αυτοπεποίθηση και θα γίνεται πιο αποδοτικοί στη χρήση των "standard" της αγοράς όπως τα Windows, Word, Excel & Powerpoint. Θα δράσει ως ένα επιπλέον κίνητρο για τους υπαλλήλους, θα αυξήσει την παραγωγικότητα και θα μειώσει το χρόνο που σπαταλούσατε για να λύσετε προβήματα σχετικά με τους υπολογιστές.

Το ECDl είναι διεθνώς αναγνωρισμένο και παρακάτω είναι μόνο μερικοί εργασιακοί τομείς που η αποκτήσει του θα σας ωφελήσει σημαντικά:
 • Office Admin/Data Entry
 • Healthcare
 • European IT Trainer
 • IT Trainer Microsoft Office
 • Secretarial
 • Bookkeeper
 • IT Support Administrator
 • Financial Auditor
H εκπαίδευση πάνω στα προγράμματα του Microsoft Office όπως το Word, το Excel και το Powerpoint θα σας βοηθήσουν να αναπτύξετε την καριέρα σας και θα σας δώσουν συγκριτικό πλεονέκτημα για να πετύχετε την επιτυχία. Έρευνες έχουν δείξει ότι οι εταιρίες είναι πιθανότερο να προσλάβουν υποψήφιους με αυτές τις γνώσεις.

Γιατί να επιλέξετε το e-Courses4You;

To e-Courses4You φροντίζει να λάβετε την καλύτερη εκπαιδευτική εμπειρία στην καλύτερη τιμή. Τα τελευταίας τεχνολογίας online μαθήματα είναι έτσι σχεδιασμένα για να λάβετε όλη την απαραίτητη πληροφορία στο συντομότερο διάστημα.

Μόλις ολοκληρώσετε τη σειρά μαθημάτων θα σας σταλεί πιστοποιητικό ολοκλήρωσης ώστε να μπορείτε να το προσθέσετε στο βιογραφικό σας και να το παρουσιάζετε άν σας ζητηθεί.

Μπείτε στο μονοπάτι της επιτυχίας λαμβάνοντας Πιστοποίηση ECDL. Εάν δεν έχετε ήδη κάποιο Background στο κομμάτι του IT, το ECDL είναι τέλειο για εσάς και θα σας παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις.

Κεφάλαιο 1 Computer Essentials
Unit 1 1.1 Computers and Devices
Unit 2 1.1.2 Computers and Devices – ICT
Unit 3 1.1.3 Computers and Devices – Hardware
Unit 4 1.1.4 Computers and Devices – Software and Licensing
Unit 5 1.1.5 Computers and Devices – Start Up, Shut Down
Unit 6 1.2 Desktop, Icons, Settings
Unit 7 1.2.2 Desktop, Icons, Settings – Desktop and Icons
Unit 8 1.2.3 Desktop, Icons, Settings – Using Windows
Unit 9 1.2.4 Desktop, Icons, Settings – Tools and Settings
Unit 10 1.3 Outputs
Unit 11 1.3.2 Outputs – Working with Text
Unit 12 1.3.3 Outputs – Printing
Unit 13 1.4 File Management
Unit 14 1.4.2 File Management – Introducing Files and Folders
Unit 15 1.4.3 File Management – Organising Files and Folders
Unit 16 1.4.4 File Management – Storage and Compression
Unit 17 1.5 Networks
Unit 18 1.5.2 Networks – Network Concepts
Unit 19 1.5.3 Networks – Network Access
Unit 20 1.6 Security and Well-Being
Unit 21 1.6.2 Security and Well-Being – Protecting Data and Devices
Unit 22 1.6.3 Security and Well-Being – Malware
Unit 23 1.6.4 Security and Well-Being – Health and Green IT

Κεφάλαιο 2 IT Security
Unit 1 2.1 Security Concepts
Unit 2 2.1.2 Security Concepts – Data Threats
Unit 3 2.1.3 Security Concepts – Value of Information
Unit 4 2.1.4 Security Concepts – Personal Security
Unit 5 2.1.5 Security Concepts – File Security
Unit 6 2.2 Malware
Unit 7 2.2.2 Malware – Definition and Function
Unit 8 2.2.3 Malware – Types
Unit 9 2.2.4 Malware – Protection
Unit 10 2.3 Network Security
Unit 11 2.3.2 Network Security – Networks
Unit 12 2.3.3 Network Security – Network Connections
Unit 13 2.3.4 Network Security – Wireless Security
Unit 14 2.3.5 Network Security – Access Control
Unit 15 2.4 Secure Web Use
Unit 16 2.4.2 Secure Web Use – Web Browsing
Unit 17 2.4.3 Secure Web Use – Secure Web Use
Unit 18 2.5 Communications
Unit 19 2.5.2 Communications – E-Mail
Unit 20 2.5.3 Communications – Instant Messaging
Unit 21 2.6 Secure Data Management
Unit 22 2.6.2 Secure Data Management – Securing and Backing Up Data
Unit 23 2.6.3 Secure Data Management – Secure Destruction

Κεφάλαιο 3 Online Essentials
Unit 1 3.1 Web Browsing
Unit 2 3.1.2 Web Browsing – Key Concepts
Unit 3 3.1.3 Web Browsing – Security and Safety
Unit 4 3.1.4 Web Browsing – Using the Web Browser
Unit 5 3.1.5 Web Browsing – Tools and Settings
Unit 6 3.1.6 Web Browsing – Bookmarks
Unit 7 3.1.7 Web Browsing – Web Outputs
Unit 8 3.2 Web-Based Information
Unit 9 3.2.2 Web-Based Information – Search
Unit 10 3.2.3 Web-Based Information – Critical Evaluation
Unit 11 3.2.4 Web-Based Information – Copyright, Data Protection
Unit 12 3.3 Communication Concepts
Unit 13 3.3.2 Communication Concepts – Online Communities
Unit 14 3.3.3 Communication Concepts – Communication Tools
Unit 15 3.3.4 Communication Concepts – E-Mail Concepts
Unit 16 3.4 Using e-Mail
Unit 17 3.4.2 Using e-Mail – Sending Email
Unit 18 3.4.3 Using e-Mail – Receiving E-Mail
Unit 19 3.4.4 Using e-Mail – Tools and Settings
Unit 20 3.4.5 Using e-Mail – Organising Emails

Κεφάλαιο 4 Presentation
Unit 1 4.1 Using the Application
Unit 2 4.1.2 Using the Application – Working with Presentations
Unit 3 4.1.3 Using the Application – Enhancing Productivity
Unit 4 4.2 Developing the Application
Unit 5 4.2.2 Developing the Application – Presentation Views
Unit 6 4.2.3 Developing the Application – Slides
Unit 7 4.2.4 Developing the Application – Master Slide
Unit 8 4.3 Text
Unit 9 4.3.2 Text – Handling Text
Unit 10 4.3.3 Text – Formatting
Unit 11 4.3.4 Text – Lists
Unit 12 4.3.5 Text – Tables
Unit 13 4.4 Charts
Unit 14 4.4.2 Charts – Using Charts
Unit 15 4.4.3 Charts – Organisation Charts
Unit 16 4.5 Graphical Objects
Unit 17 4.5.2 Graphical Objects
Unit 18 4.5.3 Graphical Objects
Unit 19 4.6 Prepare Outputs
Unit 20 4.6.2 Prepare Outputs – Preperation
Unit 21 4.6.3 Prepare Outputs – Check and Deliver

Κεφάλαιο 5 Spreadsheets
Unit 1 5.1 Using the Application
Unit 2 5.1.2 Using the Application – Working with Spreadsheets
Unit 3 5.1.3 Using the Application – Enhancing Productivity
Unit 4 5.2 Cells
Unit 5 5.2.2 Cells – Insert, Select
Unit 6 5.2.3 Cells
Unit 7 5.2.4 Cells – Copy, Move, Delete
Unit 8 5.3 Managing worksheets
Unit 9 5.3.2 Managing worksheets – Rows and Columns
Unit 10 5.3.3 Managing worksheets – Worksheets
Unit 11 5.4 Formulas and Functions
Unit 12 5.4.2 Formulas and Functions – Arithmetic Formulas
Unit 13 5.4.3 Formulas and Functions – Functions
Unit 14 5.5 Formatting
Unit 15 5.5.2 Formatting – Numbers/ Dates
Unit 16 5.5.3 Formatting – Contents
Unit 17 5.5.4 Formatting – Alignment, Border Effects
Unit 18 5.6 Charts
Unit 19 5.6.2 Charts – Create
Unit 20 5.6.3 Charts – Edits
Unit 21 5.7 Prepare Outputs
Unit 22 5.7.2 Prepare Outputs – Set Up
Unit 23 5.7.3 Prepare Outputs – Check and Print

Κεφάλαιο 6 Word Processing
Unit 1 6.1 Word Basics
Unit 2 6.1.2 Word Basics
Unit 3 6.1.3 Word Basics – Creating and Opening
Unit 4 6.1.4 Word Basics – Saving and Sharing
Unit 5 6.1.5 Word Basics – Text Basics
Unit 6 6.1.6 Word Basics – Formatting Text
Unit 7 6.1.7 Word Basics – Page Layout
Unit 8 6.1.8 Word Basics – Printing
Unit 9 6.2 Working with Text
Unit 10 6.2.2 Working with Text – Indents and Tabs
Unit 11 6.2.3 Working with Text – Line and Paragraph Spacing
Unit 12 6.2.4 Working with Text – Lists
Unit 13 6.2.5 Working with Text – Hyperlinks
Unit 14 6.2.6 Working with Text – Breaks
Unit 15 6.2.7 Working with Text – Columns
Unit 16 6.2.8 Working with Text – Headers, Footers and Page Numbers
Unit 17 6.3 Working with Objects
Unit 18 6.3.2 Working with Objects – Pictures and Text Wrapping
Unit 19 6.3.3 Working with Objects – Formatting Pictures
Unit 20 6.3.4 Working with Objects – Background Removal
Unit 21 6.3.5 Working with Objects

Κεφάλαιο 7 Database
Unit 1 7.1 Understanding Databases
Unit 2 7.1.2 Understanding Databases – Key Concepts
Unit 3 7.1.3 Understanding Databases – Database Organisation
Unit 4 7.1.4 Understanding Databases – Relationships
Unit 5 7.1.5 Understanding Databases – Operation
Unit 6 7.2 Using the Application
Unit 7 7.2.2 Using the Application – Working with Databases
Unit 8 7.2.3 Using the Application – Common Tasks
Unit 9 7.3 Tables
Unit 10 7.3.2 Tables – Records
Unit 11 7.3.3 Tables – Design
Unit 12 7.4 Retrieving Information
Unit 13 7.4.2 Retrieving Information – Main Operations
Unit 14 7.4.3 Retrieving Information – Queries
Unit 15 7.5 Doing More with Access
Unit 16 7.5.2 Doing More with Access – Forms
Unit 17 7.6 Outputs
Unit 18 7.6.2 Outputs Reports, Data Export
Unit 19 7.6.3 Outputs – Printing

Κεφάλαιο 8 Practice Exam (Έρχεται Σύντομα)

Unit 1 Practice Exam (Έρχεται Σύντομα)

Περιλαμβάνεται:
 • 12 Μηνη Πρόσβαση
 • Πρόσβαση από παντού & πάντα
 • Γρήγορη αποδοτική εκπαίδευση, σχεδιασμένη από ειδικούς του χώρου
 • Έλεγχος Προόδου με Σύστημα Διαχείρησης Εκπαίδευσης (Learning Management System)
 • Δωρεάν τεχνική υποστήριξη 24/5 μέσω email, τηλεφώνου & online chat (Δευτέρα-Παρασκεύή 09:30-17:00 GMT)
 • Πιστοποιητικό ολοκλήρωσης μαθημάτων
 • Δεν χρειάζονται εξετάσεις για να λάβετε το πιστοποιητικό ολοκλήρωσης μαθημάτων
Απαιτήσεις πλατφόρμας μαθημάτων
 • Windows: Microsoft Windows XP, ή νεότερο
 • Browser: Internet Explorer 8 ή νεότερος, Firefox, Chrome, Safari)
 • MAC/iOS: OSX/iOS 6 ή νεότερο
 • Σύνδεση στο Internet 1Mb ή γρηγορότερη
 • Flash player ή browser με δυνατότητες για HTML5 video (Προτείνεται Google Chrome)

e-Courses4You

Μία νέα πλατφόρμα εκπαίδευσης που κάνει τα online μαθήματα παιχνιδάκι. Μάθετε οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, στον ρυθμό που θέλετε, με ειδικά σχεδιασμένα μαθήματα. Η live και άμεση επικοινωνία με την ομάδα του customer support, θα σας βοηθήσει να λύσετε οποιαδήποτε απορία έχετε.

Πλεονεκτήματα Μαθημάτων
 • Είναι σχεδιασμένα από εξειδικευμένους στον τομέα τους καθηγητές
 • Περιλαμβάνουν οπτικά βοηθήματα & παρουσιάσεις multimedia
 • Δυνατότητα επικοινωνίας με μαθητές απ' όλο τον κόσμο
 • Τεστ & προσομοίωση εξετάσεων για εξάσκηση
 • Flash Cards & Εκπαιδευτικά Παιχνίδια
 • Συνεχείς προσθήκες & αναβαθμίσεις
Δείτε το e-Courses4You σε SiteTwitter & Instagram

Δείτε όλες τις προσφορές από e-Courses4You εδώ.

Προτεινόμενα Deals

Για την σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας μας χρησιμοποιούμε cookies.

Μάθε περισσότερα