Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ) Απαραίτητο για την Εγγραφή στα Σχολεία Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

More Views

Δείτε την Προσφορά

  • 16,90€ για Έκδοση Βεβαίωσης Υγείας Μαθητή
Περιλαμβάνει Κλινική Εξέταση από Γενικό Οικογενειακό Ιατρό με:
  • Λήψη Ιστορικού
  • Οξυμετρία
  • Ακρόαση Πνευμόνων
  • Ακρόαση Καρδιάς
  • Εξέταση Αρτηριακής Πίεσης και Σφύξεων
  • Εξέταση Αντανακλαστικών, Οφθαλμών και Ώτων
  • Ηλεκτροκαρδιογράφημα (εφόσον απαιτείται)
  • Έκδοση Ιατρικής Βεβαίωσης
Απαραίτητες εξετάσεις για όλους τους μαθητές  Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για συμμετοχή στις σχολικές δραστηριότητες. Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται από Γενικό Ιατρό και περιλαμβάνουν ολοκληρωμένο κλινικό έλεγχο της υγείας του παιδιού.

Προτεινόμενα Deals

Για την σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας μας χρησιμοποιούμε cookies.

Μάθε περισσότερα