Φορολογικές Δηλώσεις για Ιδιώτες & Τήρηση Βιβλίων για Επιχειρήσεις από το Λογιστικό Γραφείο ΑCCOUNTRUST (από 9,90€)

More Views

Δείτε την Προσφορά

Για Ιδιώτες: 
 • 9,90€ από 50€ για Συμπλήρωση των Φορολογικών Δηλώσεων (Ε1) Ανέργων & Συνταξιούχων για το Έτος 2019: Ακριβής & Έγκυρος Υπολογισμός Φόρου & Αποστολή Μέσω email Έγκυρου Εκκαθαριστικού
 • 13,90€ από 50€ για Συμπλήρωση των Φορολογικών Δηλώσεων (Ε1+Α21-Eπίδομα Pαιδιών) Ανέργων & Συνταξιούχων για το Έτος 2019, Ακριβής & Έγκυρος Υπολογισμός Φόρου & Αποστολή Μέσω email Έγκυρου Εκκαθαριστικού
 • 14,90€ από 40€ για Συμπλήρωση των Φορολογικών Δηλώσεων (Ε1) για το Έτος 2019: Ακριβής & Έγκυρος Υπολογισμός Φόρου & Αποστολή Μέσω email Έγκυρου Εκκαθαριστικού 2019
 • 18,90€ από 50€ για Συμπλήρωση των Φορολογικών Δηλώσεων (Ε1+Α21-Eπίδομα Παιδιών) για το Έτος 2019: Ακριβής & Έγκυρος Υπολογισμός Φόρου & Αποστολή Μέσω email Έγκυρου Εκκαθαριστικού
 • 19,90€ από 50€ για Συμπλήρωση της Δήλωσης Ε9 για Διόρθωση-Υποβολή Ακινήτου & Διαγραφή Ακινήτου  & Αποστολή Μέσω email Έγκυρου Εκκαθαριστικού
 • Η υπηρεσία πραγματοποιείται στο λογιστικό γραφείο ή τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά (μέσω email, sms, viber)
Για Επιχειρήσεις που δεν Απασχολούν Προσωπικό
 • 39,00€ από 80€ για Πλήρη Μηχανογραφημένη Λογιστική Τήρηση Βιβλίων Β’ κατηγορίας (Απλογραφικά) με Μηνιαία Ενημέρωση & Εκτύπωση Βιβλίων, Τριμηνιαία Δήλωση ΦΠΑ, Δήλωση VIES, Συγκεντρωτικές Καταστάσεις & Τήρηση Αρχείου, για 1 Mήνα
 • Οι προσφορές για επιχειρήσεις είναι για 1 έτος. Αγοράζετε τώρα τον πρώτο μήνα και πληρώνετε στην επιχείρηση τους υπόλοιπους ανά μήνα στην ίδια τιμή
 • H υπηρεσία δύναται να πραγματοποιηθεί τηλεφωνικά, μέσω viber ή στα γραφεία της εταιρείας
Για Επιχειρήσεις που Απασχολούν Προσωπικό
 • 69,00€ από 120€ για Πλήρη Μηχανογραφημένη Λογιστική Τήρηση Βιβλίων Β’ Κατηγορίας (Απλογραφικά) της Επιχείρησης σας, Τήρηση Μισθοδοσίας ως 4 Άτομα, Μηνιαία Ενημέρωση & Εκτύπωση Βιβλίων, Τριμηνιαία Δήλωση ΦΠΑ, δήλωση VIES, Συγκεντρωτικές Καταστάσεις, Τήρηση Αρχείου, Υπολογισμός Μισθοδοσίας, Αποστολή ΑΠΔ, για 1 Mήνα
 • Οι προσφορές για επιχειρήσεις είναι για 1 έτος. Αγοράζετε τώρα τον πρώτο μήνα και πληρώνετε στην επιχείρηση τους υπόλοιπους ανά μήνα στην ίδια τιμή
 • H υπηρεσία δύναται να πραγματοποιηθεί τηλεφωνικά, μέσω viber ή στα γραφεία της εταιρείας
Για επιχειρήσεις που δεν απασχολούν προσωπικό παρέχονται:
 • Ενημέρωση Βιβλίων B’ Κατηγορίας (έως 150 τιμολόγια μηνιαίως)
 • Αναλυτική Μηνιαία Εκτύπωση Βιβλίων
 • Τριμηνιαίο ΦΠΑ
 • Εκκαθαριστική Δήλωση ΦΠΑ
 • Μηνιαίο VIES (ενδοκοινοτικές συναλλαγές)
 • Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών και Προμηθευτών.
 • Τήρηση Αρχείου
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για Φορολογικά και Λογιστικά Θέματα
 • Εξυπηρέτηση σε όλες τις Περιοχές της Αθήνας, Πειραιά και Προαστίων
Για εταιρείες που απασχολούν προσωπικό παρέχονται:
 • Μηχανοργάνωση μισθοδοσίας
 • Έκδοση μισθολογικών καταστάσεων
 • Έκδοση αποδείξεων πληρωμών
 • Ενημέρωση λογιστικών άρθρων
 • Ηλεκτρονική αποστολή ΑΠΔ
 • Ενημέρωση Βιβλίων B’ Κατηγορίας, (έως 150 τιμολόγια μηνιαίως )
 • Αναλυτική Μηνιαία Εκτύπωση Βιβλίων
 • Τριμηνιαίο ΦΠΑ
 • Εκκαθαριστική Δήλωση ΦΠΑ
 • Μηνιαίο VIES (ενδοκοινοτικές συναλλαγές)
 • Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών και Προμηθευτών.
 • Τήρηση Αρχείου
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για Φορολογικά και Λογιστικά Θέματα
 • Εξυπηρέτηση σε όλες τις Περιοχές της Αθήνας, Πειραιά και Προαστίων

ACCOUNTRUST Λογιστικό – Φοροτεχνικό Γραφείο

Η ιδανική λύση για τον επιχειρηματία και τον φορολογούμενο. Η ΑCCOUNTRUST είναι μια πιστοποιημένη λογιστική εταιρεία η οποία παρέχει λογιστικές φοροτεχνικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Στελεχώνεται από έμπειρους επαγγελματίες λογιστές και φοροτεχνικούς με πολυετή εμπειρία σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε όλους τους κλαδους της αγοράς. Πελάτες της εταιρείας  ειναι ενδεικτικά πλήθος από εμπορικές,ξενοδοχειακές-τουριστικές,τεχνικές βιομηχανικές καθως και επιχειρήσεις παραγωγής ενεργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Με την πολυετή εμπειρία και κατάρτιση των μελών της ομάδας της εταιρείας, είναι σε θέση να παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών  εγκαθιστώντας σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες.

Ως λογιστικό – φοροτεχνικό γραφείο που απευθύνεται σε μεγάλες επιχειρήσεις, ως επίβλεψη λογιστηρίου, σε μεσαίες ή μικρές επιχειρήσεις όπου η λογιστική-φοροτεχνική λειτουργία των αναλαμβάνεται πλήρως από το γραφείο, καθώς και σε ιδιώτες φορολογούμενους.

Συνεργάζεται ακόμη και με ένα ευρύ δίκτυο εξωτερικών συνεργατών (Οικονομολόγους, Νομικούς Συμβούλους, Μελετητές και Φοροτεχνικούς)  έτοιμοι να ανταποκριθούν σε κάθε ανάγκη της σύγχρονης επιχείρησης καλύπτοντας έτσι επιπλέον τομεις όπως η υπαγωγή των πελατών της σε προγραμματα αναπτυξιακών νόμων,σε προγράμματα ΕΣΠΑ,σε νομικά θέματα,εργατικές διαφορές,σύσταση νεων επιχειρήσεων (start ups),εκπρόθεσμες διακοπές κτλ.

Το γραφείο διαθέτει πλήρη τεχνολογική υποδομή, επαγγελματικά προγράμματα και είναι εξειδικευμένο σε ότι αφορά την ενημέρωση βιβλίων απλογραφικών και διπλογραφικών δηλώσεις Φ.Π.Α., φορολογικές δηλώσεις, παρακρατούμενοι Φόροι, εργατικά θέματα (μισθοδοσίες), μετατροπές και συγχωνεύσεις επιχειρήσεων, κοστολόγηση και οργάνωση μηχανογράφησης.

Στα πλαίσια της αναμενόμενης, εντος του έτους 2020, υποχρεωτικής τήρησης των Ηλεκτρονικών βιβλίων από το σύνολο των επιχειρήσεων της χώρας το γραφείο μας έχει ήδη έτοιμες λύσεις αξιοποιώντας τις σύγχρονες τεχνολογίες του Internet και είναι σε θέση να αναλάβει για λογαριασμό των πελατών της την ομαλή μετάβαση στο νέο τρόπο τήρησης των λογιστικών βιβλίων.

Στόχος τους, είναι η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων – πελατών, η συνέπειά τους έναντι του Νόμου και η βελτίωση, με διαρκή ενημέρωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Αυτό σε συνδυασμό με το εξαιρετικά ανταγωνιστικό κόστος παροχής των υπηρεσιών αποτελεί την ιδανική λύση για τον επιχειρηματία και τον φορολογούμενο.

Προτεινόμενα Deals

Για την σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας μας χρησιμοποιούμε cookies.

Μάθε περισσότερα