29,90€ για Ολοκληρωμένο Έλεγχο Υπέρτασης με Γενική Αίματος & Ηλεκτροκαρδιογράφημα

More Views

Δείτε την Προσφορά

  • 29,90€ για Ολοκληρωμένο Έλεγχο Υπέρτασης
  • Περιλαμβάνει: Γενική Αίματος, Σάκχαρο, Κρεατινίνη, Χοληστερίνη, HDL, LDL, Τριγλυκερίδια, Κάλιο, Νάτριο, Ηλεκτροκαρδιογράφημα
  • Αξιολόγηση αποτελεσμάτων από Γενικό Ιατρό
  • Αγωγή και συνταγογράφηση εάν χρειαστεί
Οποιοσδήποτε μπορεί να εκδηλώσει υπέρταση ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου ή φυλής. Για να ελέγξετε ή ακόμα και να αποτρέψετε την υπέρταση αρκεί να κάνετε ετησίως έναν προληπτικό έλεγχο, προκειμένου αν χρειαστεί να πάρετε τα κατάλληλα μέτρα.

Η υψηλή αρτηριακή πίεση ή υπέρταση αυξάνει τις πιθανότητες να αποκτήσετε στεφανιαία νόσο (καρδιακό νόσημα), παθήσεις των νεφρών, των οφθαλμών και των αρτηριών και εγκεφαλικό επεισόδιο. Γενικότερα η αυξημένη αρτηριακή πίεση είναι επικίνδυνη γιατί: υποβάλλει την καρδιά σε υπερλειτουργία, κάνει τα αγγεία να χάνουν την ελαστικότητά τους, αυξάνει τον κίνδυνο για καρδιακά και άλλα νοσήματα. Γι' αυτό, μην αμελείτε την υγεία σας!

Στο εξειδικευμένο Ιατρείο, πραγματοποιείται η διάγνωση και θεραπεία της Αρτηριακής Υπέρτασης ενώ παράλληλα γίνεται έγκαιρη διάγνωση και πρόληψη των βλαβών που αυτή προκαλεί σε όργανα-στόχους. Γίνεται εκτίμηση του συνολικού καρδιαγγειακού κινδύνου σε ασθενείς με Αρτηριακή Υπέρταση με σκοπό την πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη μειζόνων καρδιαγγειακών συμβαμάτων.

Επίσης, γίνεται διάγνωση δευτεροπαθών αιτίων υπέρτασης όταν υπάρχουν ευρήματα που συνηγορούν για παρουσία υπέρτασης πέραν της ιδιοπαθούς. Τέλος, γίνεται ενημέρωση και υποστήριξη των ατόμων με αρτηριακή υπέρταση για την εφαρμογή υγιεινό-διαιτητικών μέτρων που ως σκοπό έχουν την υιοθέτηση ενός περισσότερου υγιεινού τρόπου ζωής.

Προτεινόμενα Deals

Για την σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας μας χρησιμοποιούμε cookies.

Μάθε περισσότερα