65€ για Υπερπλήρες Ετήσιο Check-up για Άνδρες με Πακέτο Εξετάσεων & Διάγνωση, στο Medi Family Athens στο Μουσείο

More Views

Δείτε την Προσφορά

 • 65€ για Υπερπλήρες Ετήσιο Ανδρολογικό Check-up με Αιματολογικές Εξετάσεις 28 Σημείων, Πλήρη Καρδιολογικό Έλεγχο, Έλεγχο Προστάτη, Υπερηχογραφικό Έλεγχο 8 Ζωτικών Οργάνων Σώματος & Κλινική Εξέταση, Διάγνωση & Αγωγή από Ειδικό Ιατρό
 • 119€ για Υπερπλήρες Ετήσιο Ανδρολογικό Check-up με Αιματολογικές Εξετάσεις 28 Σημείων, Πλήρη Καρδιολογικό Έλεγχο, Έλεγχο Προστάτη, Υπερηχογραφικό Έλεγχο 8 Ζωτικών Οργάνων Σώματος & Κλινική Εξέταση, Διάγνωση-Αγωγή από Ειδικό Ιατρό, Triplex Kαρωτίδων-Σπονδυλικών Αρτηριών, Triplex Αγγείων Κάτω Άκρων & Θυρεοειδικός Έλεγχος
Η προληπτική ιατρική είναι απαραίτητη για την διατήρηση της καλής υγείας. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι η αναβλητικότητα. Το ετήσιο ανδρικό check-up είναι ένα δώρο ζωής που πρέπει να κάνετε στον εαυτό σας και τους αγαπημένους σας.

Αιματολογικές εξετάσεις 28 σημείων:
 • Γενική αίματος
 • Σίδηρος
 • Φώσφορος
 • Ερυθρά Αιμοσφαίρια: κύριο αιμοποιητικό όργανο των ενηλίκων
 • Λευκά αιμοσφαίρια: δείκτης φλεγμονής ή λοίμωξης
 • Αιματοκρίτης: όγκος ερυθρών ως προς τον συνολικό όγκο αίματος
 • Αιμοσφαιρίνη: βασικά υπεύθυνη για τη δέσμευση και μεταφορά οξυγόνου από τους πνεύμονες στους ιστούς
 • MCV: δείκτης ταξινόμησης των αναιμιών
 • MCH: δείκτης υπερλιπιδαιμίας και αναιμίας
 • MCHC: δείκτης ταξινόμησης αναιμιών
 • RDW-CV: δείκτης διερεύνησης αιματολογικών διαταραχών
 • Αιμοπετάλια: απαραίτητα στην πήξη του αίματος και σχηματισμό θρόμβων
 • MPV: αξιολόγηση αιματολογικών και αιμορραγικών διαταραχών
 • WBC: κύτταρα απαραίτητα για την άμυνα και την καταπολέμηση των λοιμώξεων
 • Λευκοκυτταρικός τύπος: διαδραματίζει συγκεκριμένο ρόλο στη λειτουργία του ανοσοποιητικού
 • Σάκχαρο: έλεγχος διαβήτη
 • Χοληστερίνη: η αύξηση της τιμής της αποτελεί έναν πολύ ισχυρό παράγοντα για την πρόκληση καρδιαγγειακών παθήσεων
 • Η.D.L: έλεγχος υπέρτασης και καρδιολογικών νοσημάτων
 • L.D.L: έλεγχος υπέρτασης και καρδιολογικών νοσημάτων
 • Τριγλυκερίδια: έλεγχος υπέρτασης και καρδιολογικών νοσημάτων
 • C.R.P: δείκτης λοιμώξεων και φλεγμονών
 • Kάλιο: έλεγχος αρρυθμιών
 • Nάτριο: έλεγχος αρρυθμιών
 • Ολικά λιπίδια: ανίχνευση λίπους στο αίμα
 • Γενική ούρων
 • Ουρία: έλεγχος νεφρικής λειτουργίας
 • Κρεατινίνη: έλεγχος νεφρικής λειτουργίας
 • SGOT: έλεγχος και παρακολούθηση ηπατικών νοσημάτων
 • SGPT: έλεγχος και παρακολούθηση ηπατικών νοσημάτων
 • Γ-GT: έλεγχος και παρακολούθηση ηπατικών νοσημάτων
Πλήρης Καρδιολογικός Έλεγχος
 • Triplex καρδιάς (πραγματοποιείται με τελευταίας τεχνολογίας υπερηχογράφο) Αξία εξέτασης: το triplex καρδιάς, αποτελεί την πιο εύκολη, ασφαλή και ουσιαστική εξέτασης, καθώς δίνει τη δυνατότητα να  αξιολογηθεί ιατρικά η δομή και η λειτουργία της καρδιάς. Αποτελεί μια πολύτιμη και απαραίτητη εξέταση για άτομα οποιασδήποτε ηλικίας, είτε για προληπτικούς λόγους, είτε για την εξέλιξη κάποιων καρδιολογικών νοσημάτων. Η εξέταση αυτή, θα ήταν σημαντική και απαραίτητη στα παιδιά της σχολικής ηλικίας, πριν την ένταξή τους σε οργανωμένα προγράμματα άσκησης και ιδιαίτερα σε παιδιά που κάνουν πρωταθλητισμό
 • Τriplex ανιούσης αορτής ( ανίχνευση ανευρύσματος)
 • Σφίξεις: αν η καρδιά ξεπεράσει τους 90 παλμούς το λεπτό, τότε αυξάνονται οι κίνδυνοι!
 • Οξυμετρία: μέτρηση κορεσμού της δέσμευσης για μεταφορά οξυγόνου, από τους πνεύμονες στους ιστούς.
 • Μέτρηση πίεσης: πρόληψη και διάγνωση καρδιακών νοσημάτων
 • Καρδιολογική εκτίμηση και αξιολόγηση αποτελεσμάτων από ιατρό
Ανδρολογικός Έλεγχος
Σημασία Εξέτασης: Ο καρκίνος του προστάτη είναι ο συχνότερος καρκίνος στους άντρες. Υπολογίζεται πως ένας στους έξι άνδρες θα αναπτύξει τη νόσο, ενώ η κληρονομικότητα προτάσσει ενδελεχή έλεγχο, μιας και ανήκουμε πλέον σε ομάδες υψηλού κινδύνου. Η διάγνωση  γίνεται μόνο με ετήσιο προληπτικό έλεγχο.

Ειδικές Παροχές Ανδρολογικού Έλεγχου:
 • P.S.A: ειδικός αιματολογικός έλεγχος με προστατικό αντιγόνο
 • Υπέρηχος προστάτη, εξειδικευμένης απεικόνισης
 • Κλινική εξέταση, διάγνωση και αγωγή από ειδικό ιατρό
Υπερηχογραφικός έλεγχος 8 ζωτικών οργάνων σώματος: 
 • Υπερηχογράφημα ήπατος
 • Yπερηχογράφημα χοληδόχου κύστης
 • Yπερηχογράφημα παγκρέατος
 • Yπερηχογράφημα σπληνός
 • Yπερηχογράφημα κοιλιακής αορτής
 • Υπερηχογράφημα νεφρών
 • Υπέρηχος ουροδόχου κύστεως
 • Υπέρηχος τοιχωμάτων κοιλίας & εστιακές αλλοιώσεις προστάτη
Triplex Kαρωτίδων-Σπονδυλικών Αρτηριών
Η εξέταση τους με το triplex, είναι εύκολη, προσιτή αλλά και αξιόπιστη και έχει σκοπό να αναδείξει τυχόν πρόβλημα, το οποίο σχετίζεται άμεσα με τα εγκεφαλικά , τα οποία αποτελούν μια από τις συχνότερες αιτίες ΘΝΗΤΟΤΗΤΑΣ & ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑΣ.
Επίσης, η μέτρηση του πάχους του ενδοθηλίου των καρωτίδων, θεωρείται πολύ αξιόπιστο και ειδικότερα είναι πολύ σημαντικός δείκτης για την ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟ.

Triplex Αγγείων Κάτω Άκρων
Είναι σήμερα η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη μέθοδος στη μελέτη φλεβικών παθήσεων. Υπολογίζεται ότι το 70% του πληθυσμού στις Δυτικές Κοινωνίες έχει κάποιου βαθμού παθολογικές αλλοιώσεις στο φλεβικό σύστημα.

Θυρεοειδικός Έλεγχος
ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: είναι η πιο σημαντική και απαραίτητη εξέταση για τη διάγνωση της θυρεοειδοτρόπου ορμόνης.
Υπέρηχος θυρεοειδούς: αποτελεί την απεικονιστική εξέταση για παθήσεις του θυρεοειδούς και των παραθυρεοειδών αδένων, ενώ είναι σημαντική η χρησιμότητά του, στην αξιολόγηση των τραχηλικών λεμφαδένων και των σιελογόνων αδένων.

Ειδικές Παροχές
 • Αιματολογικός έλεγχος θυρεοειδοτρόπου ορμόνης (Τ.S.H):είναι η πιο σημαντική και απαραίτητη εξέταση, μιας και αποτελεί τον πιο ευαίσθητο δείκτη της θυρεοειδικής
 • λειτουργίας
 • Υπερηχογράφημα θυρεοειδούς : πραγματοποιείται για να διερευνηθεί αν έχουν δημιουργηθεί όζοι, που χρήζουν ανάλογα με το μέγεθός τους, ειδικής παρακολούθησης και
 • αντιμετώπισης
 • Κλινική εξέταση , διάγνωση και αγωγή, εφόσον κριθεί απαραίτητη από ειδικό ιατρό

Medi Family Athens

Μια ομάδα εξειδικευμένων γιατρών με πολυετή πείρα σε νοσοκομεία της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού, συνεργάστηκαν για να δημιουργήσουν ένα καινοτόμο και πρωτοποριακό ολοκληρωμένο σύστημα υγείας, που βασίζεται στην αμεσότητα και στην προσωπική σχέση μεταξύ γιατρού και εξεταζόμενου. Τώρα ήρθε και στην Αθήνα ένα ευέλικτο κέντρο ιατρικής μέριμνας, που μπορεί να καλύψει τις πολυσχιδείς ανάγκες των πολιτών για την καλύτερη δυνατή ιατρική κάλυψη σε προσιτό κόστος.

Στο MFA προσαρμόζουν το πρόγραμμα υγείας που ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας. Διαλέγετε γιατρούς όλων των ειδικοτήτων και κλείνετε ραντεβού μεμονωμένα ή και συνδυαστικά. Μπορείτε να κλείσετε παράλληλα ραντεβού για αιματολογικές και απεικονιστικές εξετάσεις .Όλα γίνονται άμεσα με τη βοήθεια του πρόθυμου προσωπικού του πολυϊατρείου, χωρίς αναμονές και ταλαιπωρία σε δαιδαλώδη νοσοκομεία και κλινικές. Έμπειροι γιατροί θα σας βοηθήσουν και θα σας καθοδηγήσουν με συνέπεια και υπευθυνότητα. 

Εκτός από τις απλές επισκέψεις στους γιατρούς του πολυϊατρείου μπορείτε ακόμη να επιλέξετε ανάμεσα σε πληθώρα οικονομικών πακέτων ειδικά σχεδιασμένα ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες του μέσου πολίτη.

* * *

Στο medi - family - Athens, έχοντας υψηλό το αίσθημα της κοινωνικής ευθύνης, στέκονται δίπλα σας, σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, παρέχοντάς σας ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ και ΕΓΚΥΡΗ ενημέρωση, με οδηγίες εξατομικευμένης τηλεφωνικής ιατρικής προσέγγισης, μέσα από τις 19 ειδικότητητες των ιατρών τους!

Ασθενείς, με οποιοδήποτε πρόβλημα, πνευμονολογικό ή όχι, με υποκείμενα νοσήματα ή μη, μπορούν να επικοινωνούν καθημερινά με τους ιατρούς του κέντρου 10:00-15:00 και 17:00-20:00 (εκτός Σαββάτου και Κυριακής).

Η υπηρεσία αυτή προσφέρεται ΔΩΡΕΑΝ

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108810150 -151

Ιατροί διαθέσιμοι  προς ΑΜΕΣΗ επικοινωνία:
Παθολόγος: 6977427862
Πνευμονολόγος: 6945423270
Καρδιολόγος: 6932529297
Γενικός γιατρός: 2108810150-151
Γενικός χειρουργός: 6945550737

* * *


Δείτε όλες τις προσφορές από Medi Family Athens εδώ.

Προτεινόμενα Deals

Για την σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας μας χρησιμοποιούμε cookies.

Μάθε περισσότερα