Online Μαθήματα για Αναπαλαίωση Επίπλων, Διακόσμηση, Φυσικό Καθαρισμό & Μικρούς Κήπους, από το International Open Academy

More Views

Δείτε την Προσφορά

 • 9,99€ από 99€ για Online Μαθήματα Furniture Restoration
 • 9,99€ από 99€ για Online Μαθήματα Growing Food in Small Gardens
 • 9,99€ από 99€ για Online Μαθήματα Home Decor & Refurbishment
 • 9,99€ από 99€ για Online Μαθήματα Natural Home Cleaning
 • Τα μαθήματα γίνονται στα Αγγλικά
 • Πρόσβαση στα μαθήματα 24/7 για 1 χρόνο από την ημερομηνία εγγραφής
 • Περιλαμβάνεται πιστοποιητικό παρακολούθησης
 • Τα μαθήματα είναι αναγνωρισμένα από τον διεθνή οργανισμό ICOES (International Council for Online Educational Standards- www.icoes.org) - accreditation number ICOES/00763/13/36
Πιστοποιητικό
Αφού ολοκληρώσετε επιτυχημένα τη σειρά των μαθημάτων θα λάβετε άμεσα το πιστοποιητικό παρακολούθησης σε μορφή PDF, για να το προσθέσετε στο βιογραφικό σας.
*Μπορείτε επίσης να ζητήσετε αντίγραφο σε εκτυπωμένη μορφή, με μικρή έξτρα χρέωση για τα ταχυδρομικά έξοδα.Furniture Restoration
If you’ve always wondered how to create beautiful and cost-friendly pieces of furniture that represent you and complement the look and feel of your home, sign up for our class today! Learn the ins and outs of furniture restoration and become your own personal designer, remodeler, and stylist in no time!

What you will learn
 • The aesthetic principles of various historical time periods
 • What makes something an “antique”
 • Tips and tricks for finding hidden treasures
 • Ways to save money while furnishing your home, office, or any living space
 • How to safely work with various materials and chemicals
 • How to strip, sand, stain, and paint wood pieces
 • The best techniques for restoring coaches, chairs, and other upholstery items
 • Ways to update household items and novelty pieces so they become valued structures at a fraction of what you would pay in retail stores
Course Breakdown
Module 1: Principles Of Furniture Restoration
What is furniture restoration?
History of furniture restoration
Why restore furniture?
Antique versus modern restorations

Module 2: Getting Started
Choosing a piece to restore
Deciding on a concept or theme
Finding the right supplies
Taking safety precautions

Module 3: Working With Types Of Wood
Sanding and stripping the wood
Repairing cracks or scratches
Painting techniques
Staining, polishing, waxing and other finishing steps
DIY project: Dresser restoration

Module 4: How To Update Upholstery
Types of upholstery to restore
Choosing fabrics to suit your décor
Removing the old upholstery
Cutting, sewing, and working with fabrics and foam
DIY project: remodeled dining chairs

Module 5: Other Restoration Projects
Refinishing metals
Updating lighting fixtures
Working with mirror and glass pieces
Restoring clocks and novelty pieces
DIY project: old trunk or suitcase coffee tableGrowing Food in Small Gardens
You are what you eat. And what you eat can be what you grow! Take our course to learn how to grow vegetables in small spaces!

What you will learn
 • how to choose the best fruits and vegetables for small space gardening
 • how to fill each space with the most productive and practical plants
 • the best information for first-time urban gardening
 • how to plant so that your harvest will be successful
 • techniques for preparing soil and producing your plants
 • ideas on the best containers for your space
Course Breakdown
Module 1: Introduction
Module 2: Garden Layouts
Module 3: Growing In Containers
Module 4: Growing Vegetables
Module 5: Growing Fruit
Module 6: Garden Plans
Module 7: The HarvestHome Decor & Refurbishment
Have the confidence to tackle many renovation projects - from getting design and ideas inspiration to hire the right professionals.

What you will learn
 • This course will take you through the basics of creating your dream home, through decoration, refurbishment, and repair
 • Whether you live in an apartment, or your own home, you can learn how to approach repairs, how to work with contractors, and how to plan your refurbishment for creating your own home within budget
 • With step by step guides for planning, budgeting, and hiring contractors, as well as information and resources for doing the work yourself, you will come away fully prepared to take on any home renovation project
 • You'll also learn about the basics of interior design, and how to style rooms to create moods, looks, and most importantly, how to make your home a joy to live in
Course Breakdown
Module 1: Why Renovate?
Home Damage & Disrepair
Asthma and Health Issues
Insurance Considerations
Improving Home Value
Refurbishing for Resale
Building Your Dream Home

Module 2: Considerations
Planning
Budgeting & Working out Costs
Small Changes, Big Results
Why Changing Your Mind Costs Money
Property Tax and Cost of Insurance
Different Types of Repairs and Refurbishment
Using Timescale to Your Benefit

Module 3: Hiring And Working With Contractors
Researching and Asking for Quotes
Verifying Contractor Credibility
Working with a Subcontractor
Getting Started
Contracts and Scheduling
Valuation and Payment
When Things Go Wrong
Wiring and Plumbing
Heating and Cooling

Module 4: Paperwork And Legal
DIY Refurbishment
Building Regulations
Planning Permission
Legal Requirements
Contracts and Agreements with Contractors
Health and Safety
Environmental
Keeping Records

Module 5: Design Inspiration And Ideas And Checklists
Some Popular Types of Interior Design
Traditional Interior Design
Modern
Modern Variations
Art Deco
Contemporary
Gothic
Industrial
Minimalism
Retro
Vintage or Shabby Chic
Design Inspiration from Different Countries
Feng Shui in Interior Design
Vastu Shastra
Italian
French
America
Spanish
Japanese Zen
Scandinavian
Room by Room Refurbishment Checklist
Floorplan
Beautiful Walls and Ceilings
Living Spaces
Bedrooms
Hallways and Transitional Spaces
Bathroom
Kitchen
ConclusionNatural Home Cleaning
Are you tired of cleaning your home with harsh products full of chemical ingredients? Make your own green cleaners which are easy to make, kind to your home, child-friendly, pet-friendly, and smell naturally delicious.

Not only will your home be germ-free, safe and green, natural cleaners are better for your health, kinder to the planet and save you money. 

What you will learn
 • What ingredients are in your commercial cleaners and the harm this does to you and the environment
 • How to make and use your own safe, natural alternatives
 • A room-by-room cleaning guide
 • How to clean every surface, every appliance, every piece of furniture and all types of materials
 • How to tackle nasty smells, mold and mildew without using strong chemicals or artificial air fresheners
 • Tips on how to clean less in the first place and preventative cleaning methods so you never have to do a huge spring-clean again
 • Essential oils that are antibacterial, antifungal or antiseptic and smell amazing
 • Recipes for making your own all-purpose liquid cleaners and all-purpose cream cleaners
Course Breakdown
Module 1: Introduction
1.1 The benefits of cleaning naturally
1.2 What is green cleaning?
1.3 Why should I clean green
1.4 The basic rules of green cleaning

Module 2: Toxic Cleaning Ingredients
2.1 Chlorine
2.2 Detergents
2.3 Formaldehyde
2.4 Fragrance
2.5 Triclosan
2.6 Volatile organic compounds

Module 3: Green Cleaning Ingredients
3.1 Baking soda
3.2 Borax
3.3 Club soda
3.4 Essential oils
3.5 Hydrogen peroxide
3.6 Lemons
3.7 Liquid castile soap
3.8 Microfiber cloths
3.9 Olive oil
3.10 Salt
3.11 Soda crystals
3.12 White vinegar

Module 4: Getting Started
4.1 How to get a fresh smelling house - naturally
4.2 Green all-purpose cleaners
4.3 Natural antibacterial cleaners
4.4 Window cleaners

Module 5: A Clean, Green Kitchen
5.1 Chopping boards
5.2 Drain cleaners
5.3 Dishwasher detergent
5.4 A clean fridge
5.5 Keeping your trash can clean
5.6 Kettles, tea and coffee
5.7 Ovens and microwaves
5.8 Sink cleaners

Module 6: Greening The Laundry Room
6.1 Fabric softeners and laundry detergent
6.2 Stain removers
6.3 Machine maintenance
6.4 Shoe polishes

Module 7: Detoxifying The Bathroom
7.1 Bathtub cleaners
7.2 Limescale, mold and mildew remover
7.3 Grout, tile and shower cleaners
7.4 Toilet cleaners

Module 8: Naturally Cleaning The Bedroom And Living Room
8.1 Dust and dust mites
8.2 Polishing and waxing
8.3 Carpet cleaning
8.4 Cleaning floors
8.5 Natural air filters


International Open Academy

Το International Open Academy προσφέρει κορυφαία ποιοτική εκπαίδευση για όλους, με διεθνές αναγνωρισμένο πιστοποιητικό ICOES (International Council for Online Educational Standards- www.icoes.org) - accreditation number ICOES/00763/13/36. Είναι επίσης αναγνωρισμένο κέντρο εκπαίδευσης από το TQUK (Training Qualifications UK) από το 2019 (TQUK Centre Number: C001157).

Διαθέτει μεγάλη ποικιλία με διάφορα θέματα και μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα από 170 μαθήματα από κατηγορίες όπως: Animal Science & Care, Beauty & Fashion, Business & Careers, Computing & IT, Cooking, Criminology, Event Management, Hobbies, 
Interior Design, Languages, Life Skills, Parenting, Photography, Sport, Writing & Media Skills.

Επίσης διαθέτει και πιστοποίηση CPD/CE
*CPD Membership Number: 10817

Προτεινόμενα Deals

Για την σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας μας χρησιμοποιούμε cookies.

Μάθε περισσότερα