24,90€ για Έκδοση Πιστοποιητικού Στεγανότητος Σωληνώσεων Φυσικού Αερίου, από την Rein & Ener Haus

More Views

Δείτε την Προσφορά

  • 24,90€ για Έκδοση Πιστοποιητικού Στεγανότητος Σωληνώσεων Φυσικού Αερίου
  • Ισχύει για όλο το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης
  • Το πιστοποιητικό έχει ισχύ για 4 χρόνια
Στα πλαίσια ασφαλούς λειτουργίας των εσωτερικών εγκαταστάσεων με τη μέγιστη οικονομία στην χρήση φυσικού αερίου, θα προγραμματιστούν σύμφωνα με την ΕΠΑ Θεσσαλονίκης δειγματοληπτικοί έλεγχοι, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν γίνει εργασίες συντήρησης και αν υπάρχει Πιστοποιητικό Επανελέγχου Στεγανότητας Σωληνώσεων. Αυτό απαιτείται για εγκαταστάσεις που έχουν συμπληρώσει 4 έτη από την αρχική λειτουργία σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στον «Τεχνικό Κανονισμό Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500mbar» (ΦΕΚ Β 976 2012).

Για τις εγκαταστάσεις στις οποίες θα διαπιστωθεί ότι δεν διαθέτουν το Πιστοποιητικό Επανελέγχου Στεγανότητας Σωληνώσεων Εσωτερικής Εγκατάστασης η Εταιρεία, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στα άρθρα 6 και 9 των Γενικών Όρων Συναλλαγών, δικαιούται να διακόψει τη σύνδεση της Εσωτερικής Εγκατάστασης με το παροχετευτικό δίκτυο για λόγους ασφαλείας ενώ δεν μειώνεται η ευθύνη του Πελάτη όσον αφορά την ασφαλή και ορθή λειτουργία της εσωτερικής εγκατάστασης.


Rein & Ener Haus

Η εταιρεία εξειδικεύεται στα συστήματα κλιματισμού, ψύξης και θέρμανσης, σε όλους τους τομείς: μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση. Αναλαμβάνει και συντηρήσεις ατομικών λεβήτων και καυστήρων πετρελαίου και φυσικού αερίου παντός τύπου με επίσης 12μηνη τεχνική υποστήριξη.

Δείτε το www.enerhaus.gr

Προτεινόμενα Deals

Για την σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας μας χρησιμοποιούμε cookies.

Μάθε περισσότερα