Προετοιμασία για Εξετάσεις στις Επίσημες Πιστοποιήσεις H/Y, στη Σχολή ή από το Σπίτι, στο Κέντρο Πληροφορικής IT Expert, από 14,90€

More Views

Δείτε την Προσφορά

 • 14,90€ από 150€ για Μαθήματα Προετοιμασίας για Πιστοποίηση ECDL Base ή UNiCert PRIMARY σε 3 Ενότητες:  Στη σχολή (40 ώρες) ή από το σπίτι (10 ώρες)
 • 29€ από 300€ για Μαθήματα Προετοιμασίας για Πιστοποίηση ECDL Base ή UNiCert PRIMARY σε 6 Ενότητες:  Στη σχολή (80 ώρες) ή από το σπίτι (20 ώρες)
 • 49,90€ από 300€ για Μαθήματα Προετοιμασίας για Πιστοποίηση ECDL Advanced σε 4 Ενότητες:  Στη σχολή (80 ώρες) ή από το σπίτι (20 ώρες)
 • Περιλαμβάνεται η εγγραφή
 • Επιλογή Ενοτήτων από: Word | Excel | Internet Explorer | Outlook | Access | Powerpoint | Windows
 • Ελεύθερη επιλογή ωραρίου μαθημάτων πρωί & απόγευμα
 • Για όλες τις ηλικίες
 • Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται στο Κέντρο Πληροφορικής IT Expert (Τα εξέταστρα δεν περιλαμβάνονται και είναι πληρωτά στο IT Expert / δυνατότητα για δόσεις και πιστωτικές κάρτες)
Αποκτήστε επίσημη πιστοποίηση στις γνώσεις σας στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και στα επι μέρους προγράμματα που επιθυμείτε. Όλες οι πιστοποιήσεις είναι αναγνωρισμένες από τον ΕΟΠΠΕΠ και αποδεκτές από το ΑΣΕΠ.  Σας δίνετε η δυνατότητα για άμεση έναρξη των μαθημάτων. Μέσα σε 15 ημέρες μπορείτε να αποκτήσετε το πτυχίο ECDL BASE.

Η εκμάθηση γίνεται πάντα στις τελευταίες εκδόσεις των προγραμμάτων των ενοτήτων που θα επιλέξετε με ατομικά, ταχύρυθμα μαθήματα. Ανεξάρτητα της ενότητας που θα επιλέξετε παραδίδονται το μάθημα γενικής γνώσεως: Εισαγωγή στην πληροφορική - Βασικές αρχές Πληροφορικής. Παρέχεται ηλεκτρονική μελέτη του αντικειμένου με δυνατότητα παρακολούθησης μαθήματος από το σπίτι. Προσφέρεται επίλυση ασκήσεων για την απαραίτητη πρακτική εξάσκηση & απεριόριστα τεστ προετοιμασίας. Έχετε ελεύθερη επιλογή ωραρίου μαθημάτων πρωί και απόγευμα όπως σας εξυπηρετεί.

Εκμάθηση από το σπίτι
Η δυνατότητα προετοιμασίας από άλλο χώρο εκτός αίθουσας είναι εφαρμόσιμη και με πραγματικά αποτελέσματα. Για να γίνουν μαθήματα από το σπίτι προϋπόθεση είναι η ύπαρξη ηλεκτρονικού υπολογιστή, με εγκατεστημένα τα προγράμματα που χρησιμοποιούνται για την εξέταση. Συνοδεύεται από υποστήριξη σε περίπτωση προβλήματος και υπάρχει online παρακολούθηση της προόδου του υποψηφίου από το κέντρο. Για παράδειγμα αν κάποιος διαμένει σε πόλη εκτός Αθηνών μπορεί να προετοιμαστεί, χωρίς να υπάρχει ανάγκη φυσικής παρουσίας στην αίθουσα και να δώσει εξετάσεις.

Το κέντρο διαθέτει τα καλύτερα μαθήματα υψηλού επιπέδου και ταυτόχρονα εύκολα στη μελέτη και την εξάσκηση. Η εκμάθηση από το χώρο του υποψηφίου μπορεί να γίνει αποκλειστικά και μετά την ολοκλήρωση των τεστ να δώσει εξετάσεις. Μπορεί επίσης να γίνει συνδυαστικά με τα μαθήματα στη σχολή σε περίπτωση περιορισμένου χρόνου ή δυσκολίας μετακίνησης.

Unicert Primary
Το Πιστοποιητικό Πληροφορικής Γνώσης & Χειρισμού Η/Υ PRIMARY είναι αναγνωρισμένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Είναι αποδεκτό από το Α.Σ.Ε.Π. για πρόσληψη, αλλά και κάθε μεταβολή στο Ελληνικό Δημόσιο. Επίσης είναι διαπιστευμένο από το Ε.Σ.Υ.Δ. κατά ISO/IEC 17024:2012.

Το UNICERT PRIMARY πιστοποιεί τις γνώσεις ενός μέσου χρήστη, ο οποίος μπορεί να χειρίζεται ικανοποιητικά τις βασικές εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου, ώστε να είναι αποτελεσματικός τόσο στην εργασία όσο και την προσωπική του χρήση.

ECDL
Το Πρόγραμμα ECDL αναπτύσσεται και προάγεται από το Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation), έναν παγκόσμιο οργανισμό μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ιδρύθηκε το 1997 από τo Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Ενώσεων Επαγγελματιών Πληροφορικής.
Το ECDL είναι το Νο.1 πρόγραμμα πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων στη χρήση υπολογιστών. Είναι το παγκοσμίως αποδεκτό πρότυπο μέτρησης! Γι’ αυτό και το Πρότυπο ECDL είναι ευρέως αποδεκτό σε διεθνές επίπεδο:
 • από πολυεθνικές επιχειρήσεις
 • από επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα σε 150 χώρες
 • από μεγάλους οργανισμούς
 • από κρατικούς φορείς
 • από κυβερνήσεις
 • από διεθνείς οργανώσεις
 • από την ακαδημαϊκή κοινότητα
 • από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ECDL BASE
Οι ενότητες Base πιστοποιούν δεξιότητες που θεωρούνται απαραίτητα προσόντα - μαζί σχηματίζουν το σύνολο των δεξιοτήτων και των γνώσεων που είναι απαραίτητα για όλους. Οι 4 ενότητες Base είναι: 

Χρήση Υπολογιστή και Διαχείριση Αρχείων
- δεξιότητες και έννοιες που σχετίζονται με τη χρήση των συσκευών, τη δημιουργία και τη διαχείριση αρχείων, δίκτυα και ασφάλεια δεδομένων.

Υπηρεσίες Διαδικτύου
- δεξιότητες και έννοιες που σχετίζονται με την περιήγηση στο διαδίκτυο, την αποτελεσματική αναζήτηση πληροφοριών, online επικοινωνίας και e-mail.

Επεξεργασία Κειμένου
- δεξιότητες για την ολοκλήρωση καθημερινών εργασίών που σχετίζονται με τη δημιουργία, τη μορφοποίηση και την τελική επεξεργασία εγγράφων, όπως επιστολές, βιογραφικά σημειώματα, καθώς και άλλα έγγραφα.

Υπολογιστικά Φύλλα
- δεξιότητες για την εκτέλεση καθηκόντων που συνδέονται με την ανάπτυξη, τη μορφοποίηση, την τροποποίηση και τη χρήση ενός υπολογιστικού φύλλου, τη χρήση τυποποιημένων τύπων και συναρτήσεων, και την άρτια δημιουργία γραφημάτων και διαγραμμάτων.

Office Essentials
- Η ενότητα αυτή παρουσιάζει τις βασικές έννοιες και τις δεξιότητες που σχετίζονται με την ικανότητα χρήσης βασικών εφαρμογών γραφείου, συμπεριλαμβανομένων εφαρμογών επεξεργασίας κειμένου, υπολογιστικών φύλλων, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και φυλλομετρητών ιστού.

ECDL ADVANCED

Οι ενότητες Advanced πιστοποιούν ικανότητες που σας επιτρέπουν να γίνετε ένας «δυναμικός χρήστης». Να εκτελείτε προηγμένες εντολές σε τέσσερις από τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες εφαρμογές. Οι ECDL Advanced  ενότητες είναι:

Επεξεργασία Κειμένου, Προχωρημένο Επίπεδο
- χρήση των προηγμένων δυνατοτήτων των εφαρμογών επεξεργασίας κειμένου για ενίσχυση του έργου σας, βελτίωση της παραγωγικότητας και εξοικονόμηση χρόνου. Ιδανικό για το χώρο εργασίας.

Υπολογιστικά Φύλλα, Προχωρημένο Επίπεδο
- Φέρουν τις δεξιότητές σας στα υπολογιστικά φύλλα σε επίπεδο ειδικών. Χρησιμοποιήστε το πλήρες δυναμικό της εφαρμογής υπολογιστικών φύλλων για να παράγουν πληροφορίες υψηλότερης ποιότητας. Ιδανικό για κάθε θέση εργασίας που απαιτεί σύνθετους υπολογισμούς.

Βάσεις Δεδομένων, Προχωρημένο Επίπεδο
- χρήση των προηγμένων εργαλείων που είναι διαθέσιμα σε εφαρμογές βάσεων δεδομένων για την καλύτερη διαχείριση, την οργάνωση, και την αναφορά δομημένων πληροφορών: ανεκτίμητη δεξιότητα για πολλές θέσεις εργασίας.

Παρουσιάσεις, Προχωρημένο Επίπεδo - ένα ζωτικό εργαλείο για όποιον επιθυμεί να δημιουργήσει αποτελεσματικές, εντυπωσιακές παρουσιάσεις χρησιμοποιώντας προηγμένα εργαλεία του λογισμικού παρουσίασης.


IT Expert

Το μέλλον στην πιστοποίηση δεξιοτήτων στην πληροφορική. Το κέντρο πληροφορικής IT Expert είναι η κορυφαία επιλογή για την απόκτηση πιστοποίησης στην πληροφορική. Η πιστοποίηση Η/Υ είναι απαραίτητο προσόν για όποιον δε διαθέτει πτυχίο πληροφορικής από Τ.Ε.Ι./Α.Ε.Ι και είναι απαραίτητη για την απόδειξη γνώσεων χειρισμού Η/Υ στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Με πιστοποίηση για διενέργεια εξετάσεων ECDL/ICDL, UniCert και MS SPECIALIST. Αποδεκτές από το Α.Σ.Ε.Π. και τον ιδιωτικό τομέα. Διαθέτει το καλύτερο και γρηγορότερο σύστημα εκμάθησης της αγοράς το οποίο καλύπτει την καθορισμένη εξεταστέα ύλη (Syllabus). Με γκάμα μαθημάτων για όλες τις δημοφιλείς πιστοποιήσεις. Με προχωρημένα συστήματα αυτόματης βαθμολόγησης (inATES) και προσομοίωση εξετάσεων. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται σε σύγχρονο εργαστήριο με γρήγορους υπολογιστές που διατηρούνται και αναβαθμίζονται συνεχώς σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις. Υπάρχει ποικιλία εκπαιδευτικού πλάνου και δυνατοτήτων με μαθήματα στη σχολή, στο σπίτι ή και τα δύο παράλληλα. Επιτρέπει ευέλικτο ωράριο μαθημάτων προσαρμοζόμενο δυναμικά στις δικές σας ανάγκες και άμεση έναρξη μαθημάτων.

Παρέχονται ταχύρυθμα κατανοητά μαθήματα που καλύπτουν τα θέματα των εξετάσεων κατά 100%. Η προετοιμασία μπορεί να γίνει στον γρηγορότερο δυνατό χρόνο. Μικτό σύστημα δια ζώσης και ατομική παρακολούθηση μαθήματος και ασκήσεων. Η εκπαίδευση γίνεται στις τελευταίες πάντα εξεταζόμενες εκδόσεις του λογισμικού που προβλέπεται και έτσι είμαστε πάντα μέσα στην επικαιρότητα των εξελίξεων. Με τα μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας σε εξετάσεις οι υποψήφιοί μας μπορούν να είναι σίγουροι για το αποτέλεσμα. Παρέχεται Κατάλληλη προετοιμασία ανά στάδιο και ειδικά τεστ για προχωρημένους. Οι εξετάσεις διενεργούνται με γνώση και εμπειρία των εξεταστικών συστημάτων με υπεύθυνους εξέτασης, που εξασφαλίζουν την ομαλή εξέλιξη της διαδικασίας χωρίς προβλήματα.

Προτεινόμενα Deals

Για την σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας μας χρησιμοποιούμε cookies.

Μάθε περισσότερα